ÜRÜN GÜVENL?K ALARMI   MA?AZA GÜVENL?K S?STEMLER?

A.M. Ma?aza Güvenlik anteni estetik aç?dan üstün nitelikli tasar?m? ile tüm ma?aza konseplerine uygundur. Ma?aza konseptinize uygunlu?u ile birlikte istenildi?inde reklam alan? olarak kullan?labilme özelli?ide mevcuttur. Dayan?kl? gövde yap?s? ince tasar?m? ile ma?aza içerisinde yerle?imi ve ma?aza giri? ç?k??lar?n? maksimum düzeye getirir.

TEKN?K ÖZELL?KLER?:   ALGILAMA MESAFELER?:   EBATLAR:
Anodize kaplamal? dayan?kl? kasa
Yüksek alg?lama mesafesi
Uzaktan bak?m kontrol sistemi
58 kHz Frekans
Opsiyonlu reklam paneli
F25 Sert Etiket : 2.50 M
A.M. Sert Etiket: 1.95 M
DR Plastik Etiket: 1.90 M
Geni?lik : 302mm
Yükseklik: 1516mm
En: 42mm
 

R.F. ÜRÜN KORUMA S?STEMLER?

A.M. ÜRÜN KORUMA S?STEMLER?

K??? SAYIM - BARKOD S?STEMLER?

GÜVENL?K KAMERASI - ALARM

 
Mağaza5,00 von 5 94 Oy 7 Kritik