MA?AZA RN KORUMA S?STEMLER?

magaza rn koruma gvenlik barkod alarm etiketleri

Ma?azan?zdaki h?rs?zl?k olaylar?n?n nne geemiyorsan?z ma?aza rn koruma sistemi ile rnlerinizi koruyabilirsiniz. Ma?aza ierisinde gvenlik etiketi, barkod tak?lm?? rnlerin h?rs?z taraf?ndan d??ar?ya ?kar?lmas? esnas?nda alarm vererek h?rs?z? yakalat?r. Antenlerin ihtiyaca gre e?itleri mevcuttur.

Al?? veri? ortam?ndaki h?rs?zl?klar korunmad???n?z srece cironuzdan yksek miktarda pay almaya devam ederler, yap?lan ara?t?rmalar?n sonular?na gre h?rs?zl?k yap?l?p gvenlik sistemi sa?lanmayan ma?azalarda h?rs?zl?k olaylar? devaml? art?? gstermektedir. H?rs?z?n gvenli ortam? haline gelen i? yeriniz h?rs?z taraf?ndan devaml? takip edilerek her geen gn daha fazla talep grmektedir.

guvenlik kamera_sistemleri hirsiz alarm_sistemleri

Zincir ma?azalar ve ticari i?letmelerinizin gvenli?ini bilgisayardan, internetten, cep telefonundan izleyip kay?t yap?p nceki bir zamanda olan olay?, h?rs?zl??? tespit etmenizi, personel verimlili?ini kontrol etmenizi sa?layan kamera sistemleri ekonomik fiyat, e?itli markalardan seim imkan? ve taksitli deme seenekleri.

??yeri, Fabrika, Konut, Ma?aza, Zincir Ma?azalar?n?zda Ekonomik Kablolu kablosuz H?rs?z alarm Sistemleri. Telefon ?hbar sistemi zelli?i sayesinde abonelik creti gerektirmede?i iin mr boyu cret demezsiniz, h?rs?z alarm sistemini bir y?ll?k yelik bedeline gelebilecek maliyetle sat?n al?r mr boyu istedi?iniz mekanda kullan?rs?n?z.

barkod otomasyon_sistemleri kisi sayim_sistemleri

Firman?z?n stok maliyetleri grnmeyen bir maliyet olmakla beraber ayn? zamanda pazarlama departman?n?z?n market planlamas?n?da yanl?? ynlendirir. ?htiyac duyabilece?in barkod stok kontrol ynetim otomasyon sistemleri i?lemlerin h?z kazanmas?n? sa?larken ayn? zamanda ynetilebilir stok kontrol sa?lar.

Ma?azalarda veya al??veri? merkezlerinde planlama yapabilmesi iin gerekli olan m?teri trafi?ini kontrol ederek m?teri ihtiyalar?n? sat?? sistemi ile birle?tirerek kampanya promosyon hareketi ve pazarlama stretejisi olu?turman?za yarayacak m?teri ki?i say?m sistemleri.

Google+

 

R.F. RN KORUMA S?STEMLER?

A.M. RN KORUMA S?STEMLER?

K??? SAYIM - BARKOD S?STEMLER?

GVENL?K KAMERASI - ALARM

 
Mağaza5,00 von 5 94 Oy 7 Kritik